Mindfulness of Aandachttraining is een effectieve methode om te ontdekken wat je zelf kunt bijdragen aan je gezondheid & welzijn.

Mindfulness valt binnen het kader van de gedragsgeneeskunde. Deze gaat ervan uit dat mentale en emotionele factoren, de manier waarop we denken en ons gedragen, grote invloed kunnen hebben, ten goede of ten kwade, op onze lichamelijke gezondheid en op ons vermogen van ziekte en verwonding te herstellen.

Mindfulness is een krachtige oefening om steeds opnieuw bewust aanwezig te zijn aan wat zich NU aandient in je leven. In plaats van te leven naar doelen die ver in de toekomst liggen, of in het verleden, is Mindfulness met een milde aandacht aanwezig zijn bij wat NU is. Zonder het anders te willen en zonder oordeel.

Al gaande de training leer je hoe je, vooral bij hectiek, steeds weer de rust en helderheid in jezelf kunt opzoeken. Ook wanneer het leven je deze niet lijkt te gunnen, leer je omgaan met wat zich aandient. Als je meer in het moment bent, gaan gedachten, gevoelens en emoties minder met je aan de haal. Je ontwikkelt een grotere vrijheid om een keuze te maken en het stressvolle moment.

Resultaten op grond van wetenschappelijk onderzoek
Maar liefst 80 tot 90% van alle ziekten hebben een relatie met spanning en stress. Dr. Jon Kabat-Zinn deed in 1979 onderzoek naar de invloed van stress op lichaam en geest. Hij ontwikkelde vervolgens dit StressReductie Programma: Mindfulness Based Stress Reduction (MBSR).

De positieve en helende resultaten van Mindfulness zijn in inmddels wereldwijd wetenschappelijk bewezen, algemeen erkend en mondiaal verspreid. Je kunt dit nalezen op de website www.umassmed.edu/cfm/

Samengevat is duidelijk aangetoond dat er vermindering is bij tal van lichamelijke en geestelijke stressgerelateerde en ondefinieerbare klachten.

Een blijvende vermindering is gemeten bij
pijnklachten/chronische pijn
depressie/somberheid, angst
slaapproblemen/piekeren/malende gedachten
hoge bloeddruk/boezemfibrilleren
vermoeidheid/lusteloosheid
spanning, stress en overbelasting

Na de training ervaren deelnemers
vermindering van lichamelijke en geestelijke klachten
meer bewustzijn van leef- denk- emotie patronen
beter omgaan met stressvolle momenten en gebeurtenissen
meer energie
bewustere keuzes maken
het hier-en-nu intenser beleven en er meer van genieten
grenzen erkennen
beter luisteren naar de signalen van het lichaam
heldere communicatie en betere concentratie

Voor wie
De training Mindfulness is geschikt voor iedereen met of zonder klachten die anders om wil leren gaan met (werk) stress en weer meer in het NU wil gaan leven. Om zelf een bijdrage te leveren aan eigen gezondheid en welzijn, zowel preventief als curatief. Om te gaan Leven in plaats van te Overleven.

De training wordt ook veel gegeven in ziekenhuizen, GGZ-instellingen, scholen,(docenten, ouders en leerlingen), bedrijven met hoog ziekteverzuim. Ook vanuit ARBO-diensten en reïntegratie bedrijven worden regelmatig cliënten verwezen naar deze training.

Onderdelen van de training zijn

  • adem-en concentratieoefeningen
  • lichte lichaamsoefeningen
  • aandacht- en waarneemoefeningen die het bewustzijn vergroten.
  • inzicht in relatie tussen gedachten, gevoelens en gedrag
  • bewust worden van communicatiestijl
  • achtergrond informatie over de thema’s
  • uitwisseling van ervaringen in de groep
  • zonder oordeel milde vriendelijkheid ontwikkelen; bij dat wat is

De Training
Aandachttraining is geen gespreksgroep of therapie. Het programma spreekt deelnemers aan op hun eigen kracht. Het uitgangspunt is dat mensen zichzèlf het beste weten te helpen en dat binnen iedereen de mogelijkheden daartoe aanwezig zijn en ontwikkeld kunnen worden.

De training is laagdrempelig, praktisch, zinvol en direct toepasbaar. Er is geen speciale kennis, conditie of ervaring voor nodig. Iedereen oefent binnen de grenzen van zijn eigen situatie.

Er wordt van je verwacht dat je dagelijks ca.1 uur thuis oefent. Je krijgt cd’s en een werkmap ter ondersteuning.

Praktische zaken
Locatie Lambertus Hortensiuslaan 13 Naarden
Kosten ZorgVerzekeraars vergoeden deels

Particulier
€ 390,00 bij netto gezinsinkomen € 1.200 – € 1.800
€ 475,00 bij netto gezinsinkomen € 1.800 – € 2.400
€ 550,00 bij netto gezinsinkomen € 2.400 en hoger

Bedrijven € 875,00 ex. btw

Inclusief werkboek, cd’s en stiltedag

Start zie agenda

Wees welkom voor meer informatie en aanmelden
06 53 509 474 willemijn@hart2hart.nu.

Vooraf aan de training is er een intakegesprek.