COMPASSIE TRAINING

Mindfulness-Based Compassionate Living

 

             zie agenda

 

“Compassion is a sensitivity to the suffering of self and   

others with a deep wish and commitment to relieve the suffering.”    

The Dalai Lama

Wat is Compassie?

Compassie of mededogen is het natuurlijke vermogen je betrokken te voelen bij emotionele pijn en lijden; die van jezelf en anderen.

Het gaat samen met de wens deze pijn en dit lijden in jezelf en anderen te verlichten. En vraagt de bereidheid om daarin verantwoordelijkheid te nemen.

In aanleg is compassie bij iedereen aanwezig maar komt dit vermogen, om allerlei redenen, vaak deels of niet tot bloei.

Met name bij momenten van pijn en ongemak, bij weinig (zelf) vertrouwen, een lage dunk van jezelf, vind dat je faalt, je er niet toe doet, pijn door zelfkritiek, isolatie, schaamte.

In plaats van jezelf meedogenloos te veroordelen en te bestraffen sta je vriendelijkheid en begrip toe en versterk je, tegenover tekortkomingen.

Zo laat compassie zich ontwikkelen en verdiepen en dat is het doel van de compassietraining.

De beoefening van zelfcompassie is niet egocentrisch, maar zorgt juist voor een gezonde relatie met jezelf en voor een toename van empathie en openheid naar anderen.

Het verschilt van medelijden dat vooral gepaard gaat met angst en sentimentaliteit.

Compassie vraagt feitelijk moed en ruimhartigheid.

Het bijzondere van deze beoefening is dat ze religie overstijgend is. We kunnen Christen, Moslim, Boeddhist of atheïst zijn; ieder mens kan z’n leven wel verrijken met de kracht van vriendelijkheid en compassie.

Voor wie?

De compassietraining is een verdieping op de mindfulnesstraining.

Als je bereid bent tot nader zelfonderzoek; zelf-compassie wilt toetsen aan eigen ervaringen om te weten wat voor jou heilzaam is en wat niet.

Maar ook als je ervaren hebt dat mindfulnessbeoefening je goed doet en het wilt uitbreiden, of (opnieuw) wilt gaan integreren in je leven met (zelf)compassie als een van de Vier hart kwaliteiten.

Als je meer vriendelijkheid voor jezelf wilt ontwikkelen.

De training is ontwikkeld door Frits Koster en Erik van den Brink op basis van wetenschappelijk onderbouwde visie op eeuwenoude wijsheid, namelijk het belang van (zelf)compassie voor fundamenteel welzijn (Gilbert, Germer, Neff).

Hoe ziet de training er uit?

De compassietraining is net als de mindfulnesstraining een ervaringsgerichte training.

De training bestaat uit negen bijeenkomsten van 2,5 uur en vraagt dagelijks aandacht voor oefeningen en reflectie.

De compassie training is een leerprogramma, geen therapie; de oefeningen zijn gericht op het onderzoeken van conditioneringen en patronen die acceptatie en compassie met jezelf en anderen doet groeien.

De mindfulness meditatievaardigheden worden verder verdiept in contact met ongemak, pijn en stress.

Psychoeducatie is een belangrijk onderdeel van de training.

Net als bij de mindfulnesstraining blijkt uitwisseling in de groep van eigen ervaringen belangrijke leermeesters.