stadsverlichting meditatie

Sinds 2010 is er elke tweede zondag van de maand de mogelijkheid een uur lang samen in stilte te mediteren. Je hoeft niet te kunnen mediteren om mee te doen. Het gaat om de intentie en de stilte. Het is eenvoudig en heeft een geweldig effect.

‘Vrede begint in jezelf’ en zo wil ik mensen graag uitnodigen en inspireren deel te nemen aan deze meditatieavonden. Mijn passie komt voort uit het vertrouwen in de heilzame werking van meditatie zowel voor jezelf als voor de wereld om je heen. De schoonheid van dit project is dat geen van ons in haar/zijn eentje de wereld kan veranderen, maar dat we dit wél kunnen als we gezamenlijk mediteren en zo de krachten bundelen’. Het doel is om het gemakkelijker te maken om vanuit vrede en inspiratie te leven en elkaar daarin bij te staan.

wat is stadsverlichting meditatie

In 1200 steden en dorpen wordt er op hetzelfde tijdstip gemediteerd om het honderdste aap-effect (de wortel uit 1 procent van de gemeenschap) te bewerkstelligen. Het effect van gezamenlijke meditaties is onderzocht: In 1993 kwamen 4.000 mensen bijeen in Washington, D.C. om te mediteren. Hun doel was de criminaliteit in de stad met 20% terug te brengen. Gedurende het experiment, dat 8 weken duurde, daalde de criminaliteit met maar liefst 23%. Ook waren er minder verkeersongevallen, was het minder druk op de spoedeisende hulp van ziekenhuizen en werden minder mensen ziek. Dergelijke experimenten zijn sindsdien 48 keer succesvol herhaald, onder meer in oorlogsgebieden als Israël en Libanon.

Onderzoek wijst uit dat er ongeveer 1% van een samenleving nodig is om dit effect ook in eigen omgeving te bereiken. Als deze mensen echter geoefend zijn in meditatie, heb je aan de wortel uit 1% van een samenleving al genoeg. Voor een gebied als het Gooi, met zo’n 243.000 inwoners, is het al heel effectief als er 50 mensen gezamenlijk mediteren.

Hoe meer mensen samen mediteren, hoe groter het veld zal zijn en kunnen we heel eenvoudig bijdragen om meer licht en vrede op de wereld te brengen.