wat is mindfulness

“Mindfulness is een systemische aanpak om nieuwe manieren van controle en wijsheid in ons leven te ontwikkelen; gebaseerd op ons innerlijk vermogen tot ontspanning, aandacht, bewustzijn en inzicht” (Jon Kabat-Zinn)

De beoefening van Mindfulness is eeuwenoud en staat voor: aandachtig waarnemen zonder te oordelen.Dat lijkt misschien niet zo moeilijk, maar het is wel tegen onze gewoonte in. Vaak zijn we in gedachten nog in het verleden of al vooruit in de toekomst, en daardoor missen we de rijkdom van dit moment. We leven helemaal in de verzonnen wereld van onze oordelen, interpretaties en emoties – en worden erdoor bepaald. Veelal haasten we ons bovendien van de ene taak naar de andere en nemen weinig tijd om te verstillen. We staan constant ‘aan’. Dit veroorzaakt een onbevredigend gevoel van tekortschieten: de dingen zijn nooit af, het is nooit genoeg. Onze gedachten maken overuren met spijt over wat voorbij is en gepieker over de toekomst.

Met mindfulness-meditaties beoefen je opmerkzaamheid. Je merkt de dingen in je en om je heen bewust en open op. Zonder erover te oordelen, precies zoals ze zijn. Je leert je gedachten en gevoelens te observeren in plaats van erdoor overweldigd te worden. Dat geeft je rust. De sleutel hierin is, je niet tegen je ervaring te verzetten, maar het op te merken; er te laten zijn zoals het is. Meestal krijgen we niet zozeer stress door de gebeurtenissen op zich, maar meer door alle meningen die we erover hebben, onze weerstand tegen het leven zoals het is. Wanneer we die ideeën los beginnen te laten, valt er een grote last van ons af. Trainen van opmerkzaamheid wordt tegenwoordig zeer succesvol toegepast als erkende behandelingswijze bij o.a. stress, chronische pijn en klachten op het gebied van somberheid, angst, vermoeidheid en depressie. Maar ook als je weinig of geen klachten ondervindt is deelname zeer waardevol.

Het enige wat nodig is, is gedachten en gevoelens te herkennen als zodanig, en er verder niets mee te doen. Het haalt je uit de macht der gewoonte, zet ze in perspectief en creëert een relativerende afstand tot al het drama dat ze geneigd zijn te maken; je valt er niet meer mee samen 

Mindfulness richt zich niet op de verandering van problemen maar op verandering van onze relatie tot problemen. Groeiend inzicht in onszelf en vriendelijke acceptatie van onszelf en onze mogelijkheden en beperkingen helpen om effectiever met moeilijke situaties om te gaan en gezonde keuzes te maken in ons leven.

Mindfulness valt binnen het kader van de gedragsgeneeskunde. Deze gaat ervan uit dat mentale en emotionele factoren, de manier waarop we denken, voelen en ons gedragen, van grote invloed zijn, ten goede of ten kwade, op onze lichamelijke en geestelijke gezondheid en op ons vermogen om ziekte en verwonding te herstellen.

Mindfulness als methode betekent deze milde aandacht te hebben voor alle aspecten van je leven – op het gebied van emoties, lichaam, werk, interacties en relaties. Maar ook in de kleine dagelijkse dingen zoals tanden poetsen, boterham smeren, traplopen of afwassen.